top of page

Visa công nhân thuyên chuyển nội bộ công ty

Loại thị thực Nhân viên thuyên chuyển nội bộ công ty dành cho nhân viên hiện tại của các nhà tuyển dụng đa quốc gia, những người cần được chuyển đến chi nhánh tại Vương quốc Anh của họ vì mục đích đào tạo hoặc để lấp đầy một vị trí tuyển dụng cụ thể. Bạn sẽ cần phải có lời mời làm việc tại Vương quốc Anh từ một Nhà tài trợ được cấp phép trước khi nộp đơn xin thị thực và chủ lao động ở nước ngoài phải được liên kết bởi quyền sở hữu hoặc kiểm soát chung với chi nhánh Vương quốc Anh.

Nếu bạn đăng ký với tư cách là một công nhân đã có uy tín, thì bạn phải làm việc cho chủ lao động của mình ở nước ngoài ít nhất 12 tháng, trừ khi bạn kiếm được 73.900 bảng Anh trở lên ở Vương quốc Anh.

Việc đánh giá mức lương dựa trên tổng lương cơ bản được đảm bảo (tối đa 48 giờ mỗi tuần) cộng với các khoản phụ cấp được đảm bảo sẽ được trả trong suốt thời gian làm việc tại Vương quốc Anh.

Nhà tài trợ Vương quốc Anh

Bạn sẽ cần chứng minh rằng bạn có lời mời làm việc tại Vương quốc Anh từ một nhà tuyển dụng có Giấy phép tài trợ. Tổ chức mà bạn đang chuyển đến phải được liệt kê là một thực thể được liên kết trên giấy phép của Nhà tài trợ.

Nhà tài trợ của bạn phải được xếp hạng A trong sổ đăng ký các nhà tài trợ được cấp phép của Bộ Nội vụ.

Giấy chứng nhận tài trợ của bạn phải được cấp không quá 3 tháng trước ngày nộp đơn xin thị thực Chuyển giao nội bộ công ty của bạn.

Yêu cầu cần đáp ứng

Bạn từ 18 tuổi trở lên;

 • Bạn hiện đang làm việc cho một tổ chức đã được Bộ Nội vụ chấp thuận với tư cách là nhà tài trợ;

 • Bạn đã làm việc cho nhà tài trợ của mình hoặc một doanh nghiệp được liên kết với nhà tài trợ của bạn theo quyền sở hữu, bên ngoài Vương quốc Anh, trong ít nhất 12 tháng, trừ khi bạn kiếm được £73.900 trở lên ở Vương quốc Anh;

 • Bạn có Giấy chứng nhận tài trợ hợp lệ do nhà tài trợ của bạn cấp cho công việc bạn đang dự định làm;

 • Công việc bạn định làm là chân chính;

 • Công việc bạn dự định làm có trình độ kỹ năng phù hợp;

 • Bạn sẽ được trả ít nhất 41.500 bảng Anh hoặc 'mức lương phù hợp' cho công việc của bạn, tùy theo mức nào cao hơn;

 • Nhà tài trợ của bạn đã thanh toán bất kỳ Khoản phí kỹ năng nhập cư bắt buộc nào;

 • Bạn có đủ tiền để nuôi sống bản thân mà không cần dựa vào công quỹ;

 • Bạn đã cung cấp giấy chứng nhận bệnh lao hợp lệ.
   

Thời gian lưu trú tối đa

Bạn có thể ở lại Vương quốc Anh với thị thực Chuyển giao trong nội bộ công ty cho bất kỳ điều kiện nào ngắn hơn:

 • Thời gian ghi trên giấy chứng nhận tài trợ của bạn cộng thêm 14 ngày

 • 5 năm

 • Khoảng thời gian đưa bạn đến tổng thời gian lưu trú tối đa được phép
   

Tổng thời gian lưu trú tối đa được phép đối với thị thực Chuyển giao trong nội bộ công ty là:

 • 5 năm trong bất kỳ khoảng thời gian 6 năm nào nếu bạn được trả ít hơn £73,900 một năm

 • 9 năm trong bất kỳ khoảng thời gian 10 năm nào nếu bạn được trả 73.900 bảng một năm trở lên
   

Bạn có thể gia hạn thị thực của mình hoặc xin một thị thực khác cho đến tổng thời gian lưu trú tối đa. Nếu bạn đã ở Vương quốc Anh với thị thực nội bộ công ty trước khi nộp đơn, thời gian đó sẽ được tính vào tổng thời gian lưu trú của bạn.
 

yêu cầu tài chính

Bạn sẽ cần có đủ tiền để hỗ trợ bản thân mà không cần dựa vào công quỹ.  Số tiền được giữ ít nhất £1270.

Bạn cần phải giữ tiền trong ít nhất 28 ngày liên tục và không quá 31 ngày trước ngày nộp đơn xin Thị thực.

Bạn sẽ được miễn yêu cầu tài chính nếu nhà tài trợ của bạn sẵn sàng đáp ứng chi phí duy trì cho đến cuối tháng đầu tiên bạn làm việc
 

định cư

Thị thực Chuyển giao Nội bộ Công ty của Vương quốc Anh không dẫn đến định cư ở Vương quốc Anh.  Tuy nhiên, bạn có thể chuyển sang một lộ trình nhập cư khác dẫn đến định cư.

bottom of page