top of page

Visa lao động có tay nghề cao của Vương quốc Anh

 

Loại Visa Lao động có tay nghề của Vương quốc Anh dành cho những cá nhân có lời mời làm việc có tay nghề tại Vương quốc Anh từ một Nhà tài trợ được cấp phép. Danh mục này bao gồm các ứng viên đến Vương quốc Anh để lấp đầy các ngành nghề đang thiếu hụt. Bạn sẽ cần phải có một lời mời làm việc trước khi nộp đơn xin thị thực.

Visa Lao động thuyên chuyển nội bộ công ty (ICT)

 

Thị thực Visa Lao động Chuyển giao Nội bộ Công ty (ICT) được thiết kế để cho phép những người lao động ở nước ngoài tạm thời chuyển đến chi nhánh tại Vương quốc Anh của tổ chức hoặc tổ chức có liên quan.

 

Vương quốc Anh

 

Nếu bạn là công dân Khối thịnh vượng chung và có ông bà sinh ra ở Vương quốc Anh, thì bạn có thể sống và làm việc ở Vương quốc Anh dựa trên Tổ tiên Vương quốc Anh của mình.  Thị thực Tổ tiên Vương quốc Anh có thể chỉ được lấy từ bên ngoài Vương quốc Anh. 

bottom of page